Откриха останки от римско жилище с глинен водопровод и гроб в центъра на Пловдив.

Ценните археологически находки са били намерени по ул. "Г. М. Димитров" при изкопни дейности на топлофикационното дружество EVN за присъединяване на сграда към топлопреносната мрежа.

Според специалистите разкритите археологически структури датират от II - IV в. сл. Хр.

Предприети са действия за теренно проучване на находките. Очаква се след приключването му да бъде извършен оглед от комисия към Министерството на културата за приемане на резултатите.

Изграждането на топлопровода ще продължи след разрешение на Министерството на културата. Изпълнението на обекта се извършва под ръководството на археолог Мая Мартинова към Регионалния археологически музей - Пловдив.

Това не е първото археологическо откритие в Пловдив от ЕVN. През 2012 г. дружеството разкри ранно християнска гробница от IV в. сл. Хр. със стенописи, изобразяващи чудесата на Христос. Към момента тя може да се види в Регионалния археологически музей в града.