По спешност властите в община Плевен източват язовир, за чието съществуване не подозират и няма никакви следи.

По документи такъв язовир не съществува – той не се води в регистъра, а мястото е отбелязано като „земеделски земи”. Не е актуван като общинска собственост, съобщава БНР.

Става въпрос за язовир в землището на село Търнене.

Сигнал за критично ниво на водата е подадено от земеделски производители и така властите са предприели спешното му източване.

В следствие на дъждовете и малък постоянен приток язовирът е достигнал почти критичното си ниво след прелива. Работи се със земекопна и специална техника за отпушване на тръбата за източване на язовира.

Според наличната в момента информация през 90-те години при направено земеразделяне този язовир е актуван като земеделска земя. 1/3 от земята се води общинска, но земеделска, а останалата част от земята е частна собственост. Язовирът не е стопанисван, няма и никакви документи кога и по какъв начин е изграден.

Решението на община Плевен е язовирът напълно да се източи и да бъде ликвидиран.