Откриват компенсаторен резервоар за минерална вода в разложкото село Баня, информира БНР.

Стойността на съоръжението е около 300 000 лева. Половината от сумата е осигурена от общинския бюджет на Разлог - от таксите за минерална вода на абонатите.

Кметът на Разлог Красимир Герчев коментира, че по този начин се решава проблема с недостига на минерална вода при върхово потребление.

Той отбелязва още, че с новия резервоар ще има достатъчни количества минерални води, покриващи нуждите на консуматорите, с издадени разрешения за ползване, които са изпитвали недостиг в моментите на върхово потребление.

В Разлог ще бъдат открити и две улици - "Пета" в село Баня и " Черна река". За рехабилитация и изграждане на улици в населени места в община Разлог са отпуснати 892 000 лв.

Улица "Черна река" е цялостно реновирана, като до всеки имот са изградени водопроводни и канализационни отклонения.

На ул. "Пета" в село Баня е направен ремонт на цялото улично платно и на тротоарите.