Община Долни чифлик получи безвъзмездна помощ за разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция към дом за деца и младежи с увреждания в с. Рудник, информират от общината.

Долни чифлик е водеща организация, а партньор - Сдружението на младите психолози в България, съобщи Радио Варна.

Общият размер на средствата по проекта е 171 222 лева. Продължителността му е 13 месеца - до 31 октомври 2010 г.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания, настанени в специализираната институции чрез създаване на условия за тяхната социална рехабилитация и реинтеграция.

Става дума за 35 деца на възраст от 3 до 18 години, настанени в дома за деца и младежи с умствена изостаналост в село Рудник.
По проекта ще бъдат разкрити общо 11 работни места за период от 10 месеца - за двама социални работници, рехабилитатор, двама психолози, кинезитерапевт, логопед и двама санитари.