След заседание на Общински кризисен щаб и заповед на Кмета на Община Тетевен, се отменя бедственото положение на територията на община Тетевен, обявено на 24 юли.

Ситуацията в засегнатите райони е нормализирана, няма бедстващи хора. Водоподаването е възстановено и са ремонтирани всички водопроводи. Към момента няма наводнени домове и дворове. Пожарната служба се е отзовала на 37 сигнала.

След обявеното бедствено положение Кметът на Община Тетевен - д-р Мадлена Бояджиева, назначи две комисии: Комисия за оглед, установяване и оценяване на техническата инфраструктура на територията на община Тетевен, пострадала от наводненията; Комисия за огледи на засегнати от наводнението имоти на територията на община Тетевен относно предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствието.

Откъснатите махали в Тетевенско вече са достъпни

Откъснатите махали в Тетевенско вече са достъпни

Достъпът беше възстановен с понтонен мост

На 27 юли е внесено искане към Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, което изисква финансови средства за: Извършени до момента неотложни аварийно-спасителни дейности за отстраняване на щети по общинска инфраструктура са на стойност около 51 000 лв., като част от работите за изграждане на защитни диги около речните корита, почистване на дерета в населени места продължават и в момента.

За предстоящи неотложни възстановителни дейности, Общината е описала щети на стойност 6 130 000 лв. Сумата не е окончателна, тъй като последици от наводненията, водещи до повреждане на инфраструктурни обекти, се регистрират и в момента.

Комисията за огледи на засегнати от наводнението имоти на територията на община Тетевен извършва огледи по постъпили общо 66 сигнала. За периода официално са постъпили 19 писмени и 47 устни сигнала - към тел. 112, дежурните телефони в Община Тетевен и кметствата за цялата територия на община Тетевен, като продължават да се приемат искания за оглед на щети, причинени от наводненията.

Право на възстановителна помощ от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища, като за едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ.

При съсобственост възстановителната помощ се предоставя на лицата в размер, пропорционален на идеалните им части. Лицата следва да подадат декларация по образец, предоставена им при огледа на имотите за нанесените щети. Пълните условия, на които трябват да отговарят лицата, са публикувани на официалния сайт на Община Тетевен.

Припомняме, вследствие на проливните дъждове в страната от 23 и 24 юли в община Тетевен беше обявено бедствено положение.

6.2 млн. лв. са щетите от бедствието в Тетевен

6.2 млн. лв. са щетите от бедствието в Тетевен

Оценката на последствията продължава