Окончателния протокол на РЗИ Пазарджик показва, че резултатите от извършените анализи на питейната вода във Велинград, съответстват на изискванията на наредба номер 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщава община Велинград.

РЗИ-Пазарджик възстановява ползването на каптажите "Клептуза", "Суха лъка", "Арап чал", "Балабаница" и "Чакърица"

Изключение прави проба от вода от каптаж-извор "Легоринец", чиито резултати не съответстват на изискванията на Наредбата по показатели обща алфа активност и естествен уран, за него забраната остава.

Той захранва част от кв. Чепино, но не участва във водоснабдяването на града.