Опожарената овцеферма в пловдивското село Исперихово ще получи индивидуална помощ de minimis до 15 900 лв., съобщават от ДФ "Земеделие".

Припомняме, по Коледа пожар изпепели фуража, който фермерите бяха осигурили за изхранване на стадото от 400 овце. Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев лично се ангажира с проблема и обеща държавата да помогне за спасяване на бедстващите животни.

ДФЗ отпуска средства за пострадала при пожар овцеферма в Пловдивско

ДФЗ отпуска средства за пострадала при пожар овцеферма в Пловдивско

Стадо от 400 овце гладува, след като фуражът му беше изпепелен

Подкрепата ще компенсира фермерите за щетите, които пламъците са нанесли на стопанството, унищожавайки близо 20 тона зърно и 10 000 бали фураж. С държавната помощ ще се закупят зърно и балиран фураж, с които ще се осигури изхранването на стадото овце през зимата.

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три данъчни години (2017- 2019 г.).