Откриха стар невзривен боеприпас в Национален парк "Пирин".

Снарядът е намерен в района на местността "Малък казан". Органите на МВР и на Министерството на отбраната са уведомени и се предприемат действия по обезвреждането му.

Временно се забранява преминаването по туристически маршрут номер 7 от "Бъндерица" до местност "Голям Казан"- зелена маркировка.

Гражданите се умоляват да избягват преминаването по маршрутите в местността "Казаните" и да следват указанията на компетентните органи.