Общинският съвет в Плевен реши да предостави безвъзмездно 21 язовира на държавата, съобщи БНР.

Водните басейни се намират на територията на 12 населени места и се нуждаят от ремонтни дейности. В същото време общината няма специализиран човешки и финансов ресурс.

Община Плевен е собственик на 30 язовира. За голяма част от тях има издадени предписания за различни по обем ремонти. Изпълнението на ремонтните работи обаче изисква много финансови средства, каквито общината не може да осигури от собствените си приходи.

80% от общините ще прехвърлят проблемните язовири на държавата, прогнозира ДАМТН

80% от общините ще прехвърлят проблемните язовири на държавата, прогнозира ДАМТН

Няма да се ликвидират язовири у нас

Когато язовирите се поддържат и експлоатират от държавата чрез държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири", тяхната безопасност ще бъде по-добре обезпечена. Ще се набави и необходимият специализиран човешки, технически и финансов ресурс, с какъвто общината в Плевен не разполага.

Кметът на Общината ще внесе в Министерството на икономиката мотивираното предложение за промяна на собствеността на имотите.

Припомняме, кметовете могат да прехвърлят водоемите на държавите до 7 октомври

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

До 7 октомври кметовете могат да прехвърлят собствеността на язовирите

414 язовири се нуждаят от спешен ремонт