Столична община продължава с почистването на речните корита с цел превенция от наводнения в София. След почистването на речните корита, те има по-голяма водна проводимост, което намалява рисковете за обществото.

Слатинска река тече синя, институциите не знаят защо
Обновена

Слатинска река тече синя, институциите не знаят защо

Оцветяването на реката не било новост

В момента се почистват участъци от река Владайска в жк. "Сердика", река Банска, река Червена, река Лозянски дол и река Габровница.

Досега през тази година са почистени 60 броя речни участъци с обща дължина над 26 км.

Премахнати са паднали дървета, клони и отпадъци, осигурена е проводимостта на водостоци и мостове на реките Искър, Владайска, Перловска, Клисурска, Суха река, Аджибарица и други.

Работата по почистването на речните корита продължава. Столичната община изпълнява ежегодна такава програма.
Тази година СО е осигурила финансиране за почистването на 97 броя речни участъци с обща дължина 45 километра.

Предупреждение за очаквано покачване на речните нива

Предупреждение за очаквано покачване на речните нива

Очакват се интензивни валежи до 40 л/кв.м, на места до 60-80 л/кв.м.

Стана ясно и че с цел превенция от наводнение се изгражда временен защитен насип на река Искър в кв."Димитър Миленков" в София. Насипът е с дължина 250 метра и се изгражда чрез специализирана техника от дирекция "Аварийна помощ и превенция" на Столична община.

От пресслужбата на СО уверяват и че денонощно се извършва наблюдение на водните нива на речните корита на територията на столицата.

Към момента проводимостта в коригираните речни корита е нормална.

Фалшиви сигнали за пукнатини на стената на язовир "Студена"

Фалшиви сигнали за пукнатини на стената на язовир "Студена"

Няма повод за притеснение сред гражданите