От днес експерти от Община Благоевград съвместно с В и К-Благоевград започват масови проверки за нерегламентирано използване на питейни води, съобщава Радио Благоевград.

Със заповед на кмета на Община Благоевград Костадин Паскалев от 21.08.2008 г., във връзка с настъпилото засушаване и намаляване на дебита на питейната вода във водоизточниците на територията на Община Благоевград се забранява използването на питейна вода за поливане и напояване на градини, дворове, зелени площи, измиване на тераси и моторни превозни средства до възстановяване на необходимия дебит на питейна вода във водопроводната мрежа.

При нормално потребление на вода от 240 литра в секунда в момента, заради ползването на питейната вода за поливни нужди, Благоевград изразходва по 360 литра в секунда.

Нарушения извършват не само граждани, живеещи в населените места в общината, но и големи фирми, които разполагат с търговски обекти.