Поредица управленски грешки през последните години са довели до наводнението в Костинброд, а не само лошото време. Необходими са промени, които да гарантират, че това повече няма да бъде допускано. Това е заключението на Коалицията "За да остане природа". Техен екип е посетил наводнени територии и изпрати снимки след бедствието, което преди дни удари и Софийска област.

Пресушаването на рибарници "Петърч" е допринесло в голяма степен за разливите на река Блато, които наводниха много къщи в село Петърч, според проверката.

Снимка 513859

Източник: За да остане природа в България

"От години "инвеститорът" е запушил каналите, които вкарват вода от река Блато в рибарниците, което е в нарушение на предмета и целите на управление на защитена зона "Драгоман" от НАТУРА 2000 мрежата. В същото време в долния край на рибарниците целостта на дигата е нарушена с цел източване на водата, което е забранено. Ако рибарниците с площ около 110 ха изпълняваха функцията си, можеше да поемат до 1 милион кубика вода". Но явно някой има интерес те да са източени, за да ги застрои", коментира експертът Андрей Ралев.

Нарушенията са констатирани и от експерти на РИОСВ София още през 2019 г. при проверка на място.

Неправилното планиране се вижда и в проекта за Общ устройствен план на община Костинброд, където рибарниците са предвидени за застрояване, което е и причина за тяхното пресушаване. В пълно противоречие със заложените цели за управление на НАТУРА 2000 зоната има нереализирани проекти за изграждане на вилно селище и на голф игрище на територията на рибарниците. В момента рибарниците се продават за 26 млн. евро.

Снимка 513861

Източник: За да остане природа в България

От Коалицията настояват за незабавни промени на ОУП на Община Костинброд, които да задължат собствениците да използват рибарници "Петърч" като рибарници. Десетки години те са били не само едно от най-добрите места за отглеждане на риба около София, но и рай за птиците. По тази причина са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони.

Еколозите призовават отговорните институции и да отворят шлюзовете на рибарниците и възстановят целостта на дигата, което ще позволи голяма част от водите на река Блато да бъдат поети и задържани в рибарниците. Това би предотвратило и бъдещи наводнения в района.

Започват огледи на щетите от наводненията в Софийско

Започват огледи на щетите от наводненията в Софийско

Фандъкова провери на място работата на аварийните екипи

Затова в ЕС вече се прилага правилото - "Повече място за реките - повече сигурност за хората", припомнят още от там.