Предлагат да бъдат закупени специални медицински системи за пречистване на въздуха в МБАЛ - Разлог, съобщава БНР.

Те ще бъдат поставени във вътрешното и инфекциозното отделение на лечебното заведение, в които се приемат пациенти с коронавирус.

Предстои предложението на кмета инж. Герчев да бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет.

В случай че то бъде прието, ще се ползват средства, внасяни през годините в специални сметки за рекултивация на депа за битови отпадъци. Държавата дава законова възможност на общините, които са събирали тези средства, да ги ползват по необходимост. По тази причина сега Община Разлог възнамерява да прибегне до тази инвестиция.

Събраните средства са в размер на 450 000 лв. Необходимата медицинска система за цялата болница ще струва 110 000 лв.

Системите за пречистване и обработване на въздух и повърхности ще бъдат поставени в коридорите на отделенията. Обмисля се и вариант за по-малки уреди, които да бъдат разположени в болничните стаи.

Те осигуряват непрекъсната дезинфекция на въздух и повърхности.