Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ - БАН за "Дунавски басейн", През следващите два дни вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн.

Значителни ще бъдат повишенията в следобедно-вечерните часове на 3 юни, и през нощта срещу 4 във водосборите на реките Дългоделска Огоста и Ботуня - притоци на р. Огоста. В средното и долното течение на река Искър. В планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм. Росица (в целите водосбори на притоците й - Багарещица, Негойчевица, Лопушница й Видима).

На 4 юни в резултат на валежи ще продължат да се понижават нивата в средните и долните течения на реките - Огоста, Скът, Янтра и Русенски Лом. На 5 юни нивата на реките в басейна ще започнат да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долните им течения.

През нощта на 3 срещу 4 юни са възможни локални поройни наводнения в горното течение на р. Янтра и във водосбора на притока й Росица.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. От следобедните часове на 3 и 4 юни в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. "Панчарево", реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега, Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 3, 4 и 5 юни, че водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и в резултат на валежи речните нива във водосбора на р. Янтра ще се повишават. Значителни се очаква да бъдат повишенията на 3 и 4 юни в горното течение на основната река (при Габрово и Велико Търново) и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите три дни са възможни повишения на речните нива във водосбора на р. Русеински Лом, като по-съществени се очаква да бъдат повишенията на 4 юни във водосбора на притока й р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.