Правителството ще осигури допълнително финансиране за довършването на археологическите проучвания на селищната могила Провадия-Солницата. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който посети "Праисторическия солодобивен център Провадия-Солницата".

Това е единственото находище на каменна сол у нас, като в центъра на солното огледало се издига праисторическа селищна могила, а върху нея - тракийска надгробна могила.

"Златно време е, нека хората работят. Направете разчетите, парите не трябва да ви спират, ще ги заложим в бюджета за догодина", обеща премиерът на археолозите.

Снимка 446023

Източник: МС

По негови думи обектът е уникален. Имаме стена на 6700 години и като уточним, че Китайската стена е с 4000 години по- млада, това буди внимание и привлича туристи, изтъкна министър-председателят.

Според него предложеният от археолозите Музей на солта може да бъде разположен на територията на праисторическия обект.

Комплексният праисторически обект представлява останките на най-стария солодобивен център в Европа (5500 - 4200 г. пр. Хр.), превърнал се в първия праисторически град на нашия континент (4700-4200 г. пр. Хр.). Състои се от укрепено с каменни стени селище, производствен солодобивен комплекс, ритуално поле и некрополи. Заема площ от около 200 дка.

По думи на ръководителя на научния екип проф. Васил Николов в Европа няма нищо по-старо от това селище.

Снимка 446026

Източник: МС

Премиерът възложи на министъра на културата Боил Банов заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев да обмислят възможността за обучението на реставратори, след като проф. Николов информира, че има недостиг на такива специалисти.

Археолозите му разказаха, че изваряването на разсол в керамични съдове е най-ранният регистриран в Европа случай на тази технология за получаване на сол, а Провадия-Солницата е най-древният солодобивен център на стария континент. На обекта засега са установени четири съоръжения за изпаряване на сол, датиращи към късния неолит и късния халколит (5200-4200 г. пр. Хр.).

Разкрити са останки от три праисторически каменни отбранителни съоръжения по периферията на селищната могила. Продължават и научните издирвания на некропола от по-ранните фази на халколитното обитаване, както и на керамичния производствен център.

През 2018 г. Министерство на културата отпусна 40 000 лева изграждането на защитно покритие над каменните останки, а през 2019 г. - 46 960 лв. Няколко поредни сезона ведомството финансира и теренните археологически проучвания на обекта, като отделените суми за изминалата година бяха 20 000 лв., а за тази са 30 000 лв.

Снимка 446024

Източник: МС