Община Пловдив предлага да отпадне таксата за детските ясли и градини за периода на извънредното положение. Това съобщи ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов.

Предвижда се това да стане с промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Предложението е на кмета Здравко Димитров и ще бъде внесено за обсъждане в Общинския съвет.

Тази промяна ще спести постоянната такса от 25 лв. на децата в ясли и тези в първа и втора група от детските градини. 5-годишните и 6-годишните, които подлежат на задължително предучилищно обучение, са освободени от постоянна такса.