Приключиха дейностите по удълбочаване на корабоплавателния път в района на остров Белене. Те се извършват Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", съобщиха от Агенцията.

Драгирането продължи близо две седмици. По време на дейноситте бяха издрагирани над 71 000 куб. м., а фарватерът е разширен до 180 м при ниско корабоплавателно ниво, които позволяват нормално движение на плавателните съдове.

Драгирането е съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" и "Космос Шипинг" АД.

Цената на тези дейности е 6 730 640 лева без ДДС. Очакванията са чрез драгирането да бъдат обезпечени габаритите на корабоплавателния път в критични за навигацията участъци и да се осигури устойчивост на плавателния канал.

От агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" планира да закупи собствена мултифункционална драгажна техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на река Дунав.

Новите драгажни съоръжения ще са по проект, финансиран от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 на стойност приблизително 20 млн. лева.