Окръжната прокуратура в Бургас разпореди на кмета на Приморско да премахне незаконната бариера до плажа Аркутино.

Градоначалникът трябва незабавно да премахне металното съоръжение, което възпрепятства достъпа на автомобили до плажната ивица.

При проверка на 13 юни е било установено, че северният подход към плажа е ограничен с портал в имот на Министерството на земеделието, храните и горите. Въпреки че вратите били отключени, а пешеходният достъп - свободен, за вход с автомобили се е събирала такса. Проверяващите не са могли да установят самоличността на лицето, което е събирало таксата и с кого има сключен договор за това.

Метални врати ограничават достъпа до плаж Аркутино

Метални врати ограничават достъпа до плаж Аркутино

Ако се установи кой е ограничил достъпа до плажа, глобата е от 2 до 5000 лв.

От прокуратурата обаче посочват, че съгласно Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие не се допуска върху държавен имот да се поставя бариера, която да ограничава достъпа до плажа без необходимите разрешителни.

Именно по тази причина е издадено разпореждането към кмета на Община Приморско за стартиране на незабавна процедура по премахването на металните съоръжения.