Прокурист на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Ловеч встъпи в длъжност днес, след като е избран от Борда на директорите. Д-р Георги Васев ще встъпи официално в длъжност като директор на болницата, след като бъде вписан в Търговския регистър.

Министерство на здравеопазването вече е съставило план за спасяването на болницата. Първата стъпка е назначаването на д-р Васев, външен човек без локални обвързаности, доказан хирург с респектираща професионална биография, посочи заместник-министърът Мирослав Ненков, който представи Георги Васев пред персонала на болницата.

МЗ командирова двама финансисти и един юрист, които имат за задача да анализират текущото състояние на лечебното заведение - къде отиват харчовете и откъде са приходите, като целта е да бъдат набелязани стъпки за намаляването на дълговете и вдигане на запорите.

По данни на МЗ за седемгодишния период от 2008 до 2014 г. броят на преминалите болни по най-отежняващия за болницата договор за съвместна дейност е 6395. Общо приходите по договора от съвместна дейност са 14 449 517 лв. От тях приходите за частната структура са 13 061 438 лв., или 90.39%, а за държавната болница - 1 388 079 лв., или 9.61%.

В момента МЗ води преговори с други държавни лечебни заведения, от които се очаква да отпуснат безлихвен кредит за покриване априлската и процент от февруарската заплата на работещите в МБАЛ.

Това са краткосрочни мерки, а за да може в дългосрочен порядък областната болница да съществува и гражданите да разчитат на качествено здравеопазване, основната тежест ще падне върху вас, обърна се заместник-министър Ненков към колегите си от Ловеч.