Басейновата дирекция в Благоевград започва проверки на водоелектрическите централи в района, съобщи БНР.
Инспекциите са предизвикани от лятното маловодие, при което приоритетно се осигурява вода за напояване на земеделските площи и част от централите трябва да преустановят работата си.

52 са работещите ВЕЦ-ове на територията на благоевградски, кюстендилски и пернишки области. Глобите по Закона за водите са до 10 хил. лева при първо и до 50 хил. лева при повторни нарушения.