Проби от водите край всички промишлени обекти на Варненското езеро ще бъдат взети от оторизираните институции, за да се провери колко от тях имат разрешения за заустване. Tова съобщи пред БНР областния управител на Варненска област Стоян Пасев.

В доклад от екоинспекцията във Варна се посочва, че предприятията с разрешение са осем. Пасев обаче допуска, че може да има и други обекти, които незаконно заустват.

От община Девня са информирали областната управа, че не са открити незаконни зауствания в района, а резултатите от пробите, взети от ВиК-Варна на 21 май в района на авариралата тръба, не показват сериозни отклонения от референтните стойности на съдържащите се във водата вещества.

Прокуратурата се зае със замърсяването на Варненското езеро с фекални води

Прокуратурата се зае със замърсяването на Варненското езеро с фекални води

Възложена е проверка на РИОСВ