Екоексперти проверяват причините за наличие на мъртва риба в река Въча. Проверяващите са от Инспекцията по околна среда и водите и от Басейнова дирекция в Пловдив, информираха от РИОСВ-Пловдив.

При обход по течение на реката от моста на Кричим към село Устина в продължение на 200 м е открита мъртва риба. Източникът на замърсяване е преливният колектор от канализацията на Кричим за дъждовни води. Водата е с кафяво-бял цвят и има мирис на битово-фекални води, информират от инспекцията.

Взети са проби за анализ от водата преди и след преливника, както и от тръбата.

Екипът от експерти беше сформиран след сигнал за мъртва риба в реката, подаден в събота от кмета на община Кричим - Атанас Калчев. Преди месеци отново имаше умряла риба в река Въча в района на ромската махала в Кричим.