Пускат движението през тунел "Витиня" на АМ "Хемус" без ограничения днес по обяд, съобщиха от АПИ. Ремонтираната тръба за София е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, система за видеонаблюдение. Обновени са и системите за пожароизвестяване, вентилация, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, с които се осигуряват по-висока безопасност на пътуването и възможност за бърза реакция при инцидент.

В съоръжението са монтирани и 14 реверсивни вентилатора. Тръбата е с енергоефективно LED осветление, монтирани са 375 осветителни тела.

"Витиня" е най-дългият автомобилен тунел в България - 1195 метра. Строителството му започва през 1974 г. В експлоатация е от 1984 г. и досега не е извършван подобен ремонт.

През 2017 г. при инспекция на тръбата за София се разбра, че тя не отговаря на изискванията и за да се гарантира безопасността на пътуващите, бяха изпълнени частични ремонтно-възстановителни дейности.

Извършени са изследвания с георадар и геологически сондажи, след като чрез механични обследвания и огледи са констатирани конструктивни проблеми. Установени са кухини както между първичната и вторичната облицовки, така и между първичната облицовка и планината.

Според експертите на АПИ причините за кухините са комплексни. Едната от тях е местоположението на тунела, който е в Гогинския разлом. Друга причина са различните технологии, които са използвани в строителството на съоръжението през 70-те години. Според експертите стоманената армировка е била в гранично състояние до момента, в който носимоспособността й е щяла да стане нулева и при съвсем дребно въздействие е имало опасност да се свлече цялата скална маса. Специалистите са инжектирали бетонов разтвор през 3000 новосъздадени отвора.

След това са укрепили масива и тунелните облицовки, за което са изпълнени анкери с обща дължина около 72 км. Във всеки анкер са инжектирани с около 600-700 литра циментов разтвор. Положени са около 28 125 кв. м хидроизолация, 4500 куб. м пръскан бетон по целия свод на тунела, 516 т армировъчна стомана, 5400 т асфалт, 790 куб. м тротоарни блокове. Изградена е сложна дренажна система, която отвежда водите, задържани от хидроизолацията и предпазва новата облицовка. Изградена е и система за опасни разливи, обясняват от агенцията. В резултат от всички дейности тунелът вече е напълно сух и без течове.

Прокопани са и три напречни галерии, които да свързват двете тръби на еднокилометровия тунел "Витиня", които са за евакуация. Трите галерии са прокопани в тръбата за София, предстои довършването им в тръбата за Варна и монтиране на поръчаните портални врати за нея. Заради пандемията обаче закъснява доставката от чужбина на част от оборудването. След като то пристигне, ще трябва да се пробие вход към всяка една от трите галерии в тръбата за Варна. При извършването на тези дейности и монтирането на вратите, движението в посока Варна за кратко ще трябва да бъде прехвърлено в новата тръба за София.