Община Ямбол започна прочистване на коритото на река Тунджа в рамките на града.

Ще бъдат премахнати храсти и дървета по дигите и коритото на реката, като разчистването ще обхване участъка от разделителното съоръжение в северозападната част на Ямбол до района под ж.к. "Граф Игнатиев" на юг.

Прочистването се налага заради предстоящия ремонт на хидротехническото съоръжение, което регулира притока на вода от Тунджа през града, разпределяйки я по двата ръкава на реката, за да предпази градските територии от заливане.

Заради ремонта е необходимо временно реката да бъде пренасочена само през градския ръкав, поради което са започнали дейности по прочистване на дигите и коритото.

В момента тече процедура по избор на фирма изпълнител на ремонтно-възстановителните работи по хидротехническото съоръжение. Предвижда се укрепване на подпорна стена, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход.