Започва разчистване на речните корита в селищата на територията на община Несебър, съобщава БНР.

Акцията на предприятие "Благоустрояване, комунално стопанство и озеленяване" към общината е част от подготовката за зимния сезон и е свързана със сигурността на жителите и на инфраструктурата на селищата, през които преминават реки.

В момента в техника на предприятието се почиства коритото на река Бяла в Оризаре.

Целта на почистването е коритата да се освободят от натрупаните през годината битови и строителни отпадъци, както и от наносни отложения, които могат да затлачат речните легла и да предизвикат нежелани разливи.