Нивото на река Тунджа при град Елхово е преминало жълтия праг за внимание, съобщава БНР.

То ще се задържи над него през следващите 5 дни.

Заради продължителните валежи и започналото снеготопене водните количества на реките в три от четирите водосборни басейна са около и над праговете за високи води.

Около предела за средни води са единствено черноморските реки.

Очаква се от четвъртък речните нива в цялата страна да започнат да се понижават.