От утре, 21 юли, започва ремонтът на 9.77 км от път II-49 Търговище - Разград.

Припомняме, в средата на месец юни започна основният ремонт на 21 км от второкласния път, които са в област Разград. Ремонтът се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.

До края на октомври е затворен пътя Търговище - Разград

До края на октомври е затворен пътя Търговище - Разград

Ще се допускат само жители на Манастирско, Трапище и Бистра

Стойността на договора възлиза на близо 4.9 млн. лв. с ДДС. За изпълнител на строително-монтажните работи на отсечката в област Силистра е избрана фирмата "Пътперфект-Т" ЕАД.

От утре започва и рехабилитацията на 29,4 км от път III-904 Старо Оряхово - Гроздьово - Провадия, област Варна. Ремонтните дейности ще се изпълняват като част от лот 8 и лот 9 от ОПРР.

Рехабилитацията на пътя се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие.