С Европрограма финансират подобрения в Кремиковския манастир, "Перперикон" и в Термите на Хисаря (античен Диоклецианопол). Програмата е "Региони в растеж" 2014-2020, съобщиха от МРРБ.

Общините София, Казанлък, Кърджали и Хисаря кандидатстват с проекти за общо над 31 млн. лв. за реставриране, социализиране и повишаване на туристическия потенциал на тези културно-исторически обекти с национално значение.

С одобрението им ще бъде разпределен над 40% от ресурса по процедурата "Развитие на туристически атракции", който е в размер на 98,5 млн. лв. Финансирането е с безвъзмездни средства от програмата и с финансови инструменти чрез Фонда на фондовете.

Община София кандидатства с проекта "Кремиковски манастир - духовният център на Софийската Света гора". Предвижда се реставрация на стенописи, ремонт на покрива и дренажа на средновековна църква "Свети Георги" и социализация на археологически структури.

Ще бъде изградено Северно манастирско крило, в което ще се обособят информационен център, музейна експозиция, магерница, параклис и камбанария, манастирски работилници за производство на сладка и сиропи. Предвижда се обучение на лагерници и посетители в изработката на манастирски сувенири. Така ще се създаде цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности.

Припомняме, в двора на Кремиковския манастир от няколко години има летни лагери за деца. Там те сред природата усвояват умения за оцеляване, запознават се с православието, общуват и играят сред природата.

Проектът "Светът на траките" на община Казанлък предвижда консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс "Оструша" и изграждане на велосипедна алея от град Крън до град Шипка.

В община Казанлък е планирано изграждането на туристически комплекс, който ще има функцията на информационен център и ще изпълнява ролята на "портал" за посещение на Долината на тракийските царе. Той ще разполага с многофункционална зала с 3D виртуална реалност, с възможност за организиране на различни събития, занаятчийски ателиета и конферентна зала. В комплекса ще има и тронна зала - музей, за който ще бъдат доставени восъчни фигури на тракийски владетели.

Проектът на Община Кърджали е за консервация и реставрация на част от археологическия комплекс "Перперикон" и изграждане на туристическа инфраструктура за неговата социализация. Целта е да има интегриран туристически продукт "Перперикон" и неговото популяризиране чрез разпространение на информационни и рекламни материали, закупуване на интерпретативна техника и оборудване за посетителския център на комплекса.

Община Хисаря представя "Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) - перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя". В този проект се включват три обекта: южната порта на Диоклецианопол; Термите и североизточната ъглова кула.

За тях се предвиждат консервационно-реставрационни и строително-монтажни работи за подобряване на цялостния туристически продукт с допълнени мерки за интерпретация и информация относно историята, значението и развитието на обектите.

От МРРБ уверяват, че реставрацията, консервацията, опазването, експонирането на недвижими културни ценности, както и реконструкцията, ремонта или изграждане на техническа инфраструктура в техните граници, ще отговаря на разпоредбите на Закона за културното наследство, Закона за устройство на територията и други нормативни актове.

Тази година бяха отпуснати 8,2 млн. лв. за реставрация, адаптация и възстановяване на Синагогата във Видин и околното ѝ пространство.

От строителното министерство уверяват, че проекти за остатъка от ресурса в размер на 59 млн. лв. могат да се подават до 31 декември 2021 г.

За кандидатите важи принципът "първи по време - първи по право". Затова всички потенциални бенефициенти, които биха искали да кандидатстват за комбинирана подкрепа (безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти), трябва да подготвят и подадат своевременно своите проекти пред Фондовете за градско развитие (финансовите посредници) по ОПРР, както и да изискват съответния номер и дата, идентифициращи поредността на входираното предложение.