Установени са нерегламентирани разливи и наличието на органично замърсяване в локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) на предприятие, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе.

Нарушенията са констатирани по време на проверка в "Оргахим Резинс" АД. Контролът е осъществен по нарочна заповед на директора на екоинспекцията Анелия Малчева-Николова, за проверки на дружествата "Оргахим" АД и "Оргахим Резинс" АД след 18.00 ч.

На входа на производствената площадка са се усещали миризми на органични вещества. При посещението на ЛПСОВ са се усетили по-интензивни миризми, характерни за производството на дружеството. В събирателната камера на пречиствателната станция е установено наличие на химически продукти, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, като същата е наблюдавана в утаителите на станцията.

Взети са две водни проби - от ревизионна шахта на изхода на производствената площадка и изхода на ЛПСОВ. Пробите отпадъчни води ще се изпитват в Регионална лаборатория - Русе при ИАОС. Отделно проби ще бъдат изпратени в РЛ-Бургас за изпитване на отпадъчните води по органични показатели.

От РИОСВ - Русе подчертават, че на дружеството са дадени предписания да представи информация за причините за констатираните редовни нерегламентирани разливи и наличието на органично замърсяване в ЛПСОВ. Екоинспекцията ще предприеме административнонаказателни мерки след получаване на резултатите от взетите проби.

Извънредно проверяват въздуха в Русе

Извънредно проверяват въздуха в Русе

След множество сигнали през септември месец