Заради огнища на заболяването шап в Турция се повишава рискът от разпространение в крайграничните общини Болярово и Елхово. За това предупреждават ветеринарите, съобщава БНР.

Д-р Стоян Колев от Областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол обясни, че по програмата за надзор на заболяването шап по границата на всеки 21 дни се извършват клинични прегледи с чек лист и се взема кръв всеки месец.

120 проби са взети от животни в селата Крайново, Странджа, Лесово и Голям Дервент. До момента всички са отрицателни. В европейска Турция обаче има разпространение на шап по овцете и има риск от пренасяне въпреки преградното съоръжение по границата, изградено като средство срещу нелегалната миграция.

Шапът е най-силно заразното вирусно заболяване по домашните и диви чифтокопитни животни. Протича с треска и поява на разяждащи рани на епитела на устната кухина, езика, ноздрите, устните, краката и вимето.

Заболяването е зооантропоноза, но при хората протича рядко с клинични признаци - изриви по лигавицата на устната кухина и кожата на ръцете и краката.

Отделните видове са различно чувствителни към заразяване от вируса на шапа. Най-възприемчиви са говедата, следвани от свинете, овцете, биволите и козите. Човекът е възприемчив в ограничена степен.

Последствията от болестта са изключително сериозни в икономически аспект. Освен загубата в продуктивността на животните болестта води до рестрикции на региони и държави и възпрепятстване на свободното движение на животните, продукти от тях и търговията.