Две реки потекоха в черен цвят в Пловдивския регион, съобщава БНТ.

В замърсените води има умряла риба.

Едната от реките с необичаен цвят е Кощовица край Старосел. Тя е приток на река Пясъчник, която се влива в едноименния язовир. Оказва се, че замърсяването е стигнало и дотам, тъй като в язовира също е открита умряла риба.

В реката са се излели отпадъчни води от близка розоварна, която няма разрешително за заустване нито официално разрешително за работа. Обектът е съвсем нов и въпреки че е подал нужните документи още в края на април, все още официално не би трябвало да е действащ.

След аварията от предприятието са обяснили, че са били в процес на 72-часови проби.

Според Басейнова дирекция-Пловдив във водата са попаднали растителни пигменти, които унищожават кислорода и водят до измиране на рибата. Те посочват, че ще сезират прокуратурата по случая.

"Това е предприятие, което преработва розов цвят, и в случая замърсяването е точно с отпадъчни води, които не би трябвало да се изпускат, защото нямат все още разрешително за заустване. Проблемът е, че кислородът във водата пада сериозно под нормите и това предизвиква щети и измиране на риба", обясни и. д. директор на Басейнова дирекция- Пловдив инж. Марин Маринов.

От РИОСВ- Пловдив посочиха, че са дали предписание заустването на отпадъчни води в река Кошовица да бъде преустановено незабавно.