Здравната инспекция в Пловдив не откри проблеми с качеството на водата в село Брестовица, съобщава БНР.

По данни на директора на на дирекция "Обществено здраве" в РЗИ-Пловдив Цвета Иванова от 24 февруари досега във всички проби от водата, които са и изследвани, няма констатирани отклонения по показател манган и по останалите химични вещества, които се изследват съобразно изискванията на Наредба 9 за качеството на водата за питейно-битови цели.

Изключение прави само взетата на 16 март проба, която регистрира манган от 141 микрограма на литър - при допустима максимална стойност от 50 микрограма на литър.

ВАП разпореди проверка за качеството на водата в Брестовица

ВАП разпореди проверка за качеството на водата в Брестовица

Проверката е възложена на здравния и регионалния министър

Иванова заяви, че съдържанието на манган във водата в Брестовица очевидно не е винаги над нормите. Според нея това означава, че освен водоизточниците, има и друга причина за замърсяването с манган. Тя подчерта, че от РЗИ не отричат твърденията на хората, че тече черна вода с лоши органолептични качества.

Справка на РЗИ-Пловдив показва, че от 26 май количеството на манган във водата намалява драстично и е многократно по-ниско от допустимите стойности. Тенденцията продължава и през юни. Последната проба също показва, че няма отклонения от изискванията на Наредбата за определяне на качеството на водата за питейно-битови цели.

"Водата е безопасна, когато отговаря на нормативните изисквания, тоест на Наредба 9. Ние не сме освободили все още водата за пиене и приготвяне на храна, защото смятаме, че концентрацията на мангана във водата не е постоянно ниска", обясни Иванова и допълни, че проби се взимат всяка седмица от различни зони, за да се проследи къде и какво е положението.

Пореден протест на жители на Брестовица заради манган във водата

Пореден протест на жители на Брестовица заради манган във водата

Новите кладенци не са решили проблема

По-късно от МРРБ съобщиха, че ще търсят варианти за решаване на проблема с качеството на водата в Брестовица. До края на следващата седмица ще трябва да бъде направен общ план за действие.

Виолета Комитова се срещна с кмета на община Родопи Павел Михайлов, с когото обсъдиха варианти за решаване на проблема с качеството на водата в с. Брестовица, породен от високото съдържание на манган в нея.

В срещата участваха също заместник-министър Захари Христов, представители на политическото ръководство на министерството, председателят на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" ЕАД Иван Иванов, както и Росица Влахова - главен експерт в общината.

Приоритетна задача е определянето на най-замърсените с манган участъци от водопроводната мрежа на населеното място.

Участниците в срещата се обединиха около решението до края на другата седмица да се направи независим анализ на водата в селото, заявен от община Родопи.