Стартира изграждането на канализацията на най-голямото село в Перник - Драгичево, съобщи БНР.

Обектът е на стойност 1.7 млн. лв. без ДДС, а финансирането е по ПУДООС.

С изграждането на канализацията ще се преустанови изтичането на битовите води в прилежащите реки и дерета и ще се подобрят съществено жизнените условия.

Общата дължина на трасето е 3570 метра. На улица "Владайско въстание" в пернишкия квартал "Изток" събирателният колектор ще се включи в клон 1 на главния колектор на Перник.

Заради предстоящата рехабилитация на третокласния път Драгичево- Рударци- Кладница строителството ще започне от Рударската махала в Драгичево и за тази цел от другата седмица ще бъде направена временна организация на движение за жителите на селата Рударци и Кладница.

След завършването на първият етап, община Перник ще кандидатства и за втория етап от канализацията.