Завърши основния ремонт на 19 км от третокласния път III-9004 Варна - Белослав - Житница. Трасето е основна пътна връзка за населените места в общините Белослав, Провадия и Девня и Варна. Проектът е финансиран от ОП "Региони в растеж" 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националният бюджет.

Строително-монтажните работи са изпълнени от "Автомагистрали - Черно море" АД. Договорът е на стойност 15 355 739,28 лв. Строителният надзор е осъществен от "Рутекс" ЕООД. Техният договор е за 238 200 лв., а авторският надзор е извършен от "Инжконсултпроект" ООД - за 478 лв.

Основно ремонтирани са три участъка. Първият започва при Белослав и завършва при кръстовището с пътя за местността "Бялата вода". Вторият е от пресичането с ж. п. линията Белослав - Разделна - Синдел и е до ж. п. надлеза в с. Разделна. Началото на третата отсечка е преди кръстовището за Синдел и Девня, а краят ѝ е преди кръстовището с път III-904 Бозвелийско - Провадия.

С успешното изпълнение на проекта са възстановени и подобрени транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътното платно. Изцяло е подменена асфалтовата настилка. Възстановени са банкетите и откосите, подобрено е отводняването и е изградена колекторна система в два от участъците. Пътят е с нови бетонови бордюри в населените места, хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Основно са ремонтирани 3 големи съоръжения: мост при 24-ти км, виадукт при 41-ви км /естакада "Ерека"/ и надлез над ж. п. линията София - Варна при 25-ти км. Възстановено е също бетоновото покритие на армировката. Съоръженията са с нова асфалтобетонова настилка, хидроизолация, тротоарни блокове и предпазни огради. С ремонта на пътя са подобрени безопасността на движение и комфортът на пътуващите.

Общата стойност на проекта "Път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница" е 18 051 922,34 лв. Финансирането от Европейския съюз е 15 344 133,99 лв., докато националното финансиране е в размер на 2 707 788,35 лв.

На 17 май започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

На 17 май започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Участъкът е от Старо Оряхово до Гюльовца