С 8.5 млн. лв. ремонтират 12 км път от III-109 за Мелник, съобщиха от АПИ. Парите са по програма "Региони в растеж".

Път III-109, свързващ път I-1 София - Благоевград с Мелник. Проектът е за лот 25. Третокласният път е единствената транспортна връзка на Мелник и селата Спатово, Хотово и Лозеница с общинския център гр. Сандански, както и на Мелник, Роженския манастир "Рождество Богородично" и природния феномен "Мелнишки пирамиди" с републикански път I-1 (Е-79).

Началото на участъка, който ще бъде основно ремонтиран, е при км 0+528. Това е на около 528 метра от пресичането на третокласния път ІІІ-109 с път І-1 София - Кулата и съвпада с новоизграденото трасе на автомагистрала "Струма" в този участък. Краят е при км 12+815 в град Мелник, след стоманобетонния мост.

По проект трябва да се положи нова асфалтобетонова настилка и да се възстанови отводняването. Ще бъдат ремонтирани пътните окопи и водостоци. Предвидени са нови бордюри, мантинели, пътни знаци и хоризонтална маркировка. Ще бъдат рехабилитирани три мостови съоръжения. На мястото на стария мост при км 11+397 ще се изгради ново съоръжение с дължина 29,7 м.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 25 е ДЗЗД "АПП Мелник". Участници са "Грома Холд" ЕООД и "Европейски пътища" АД. Точната сума на договора е 8 578 000,33 лв. с ДДС

Фирмата надзорник е "ТРИ ЕС" ЕООД. Цената на надзора е 117 240 лв. с ДДС. Авторският надзор е на "Инжконсултпроект" ООД и е за 4 440,00 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0025-C02 Лот 25 Път ІІІ-109 "І-1 - Мелник" от км 0+528 до км 12+815 с обща дължина 12.287 км, в област Благоевград" е 9 196 732.00 лв., от които 85% - 7 817 222.20 лв. европейско финансиране, а 15% - 1 379 509.80 лв. национално съфинасиране.