архив - news.bg
Започва премахването на незаконно вилно селище южно от Бургас. Става въпрос за т.нар. „рибарско селище Ченгене скеле". В района му принудително ще се съборят 257 масивни къщи и многоетажни постройки.

Сборният пункт на екипите и тежката техника е в 10 ч. сутринта на 8-ми декември. Булдозерите ще се отправят към първите постройки, определени за разрушаване, които се намират в близост до бетоновата пътека към нефтобазата.

На мястото на премахнатото незаконно селище се предвижда да се създаде модерно рибарско селище с европейска визия. Проектът е залегнал и в концепцията за нов устройствен план на Бургас.

Утре окончателно съборени ще бъдат 4 строежа. Останалите ще бъдат премахвани поетапно в близките 2 месеца.

Началникът на районната дирекция Национален строителен контрол в Бургас инж. Милен Ненчев е категоричен, че няма процедура и възможност определените сгради да бъдат узаконени.

От комуникационна група Имидж Едвъртайзинг уточняват, че незаконните строежи са възникнали върху заграбени държавни и общински парцели и горски фонд предимно през последните 15 г.

Преди 30 г. тогавашната власт е раздала парцели по указа за самозадоволяване на бургаските рибари, които са оформили свое селище около 3 изкуствено направени водни канали на 10 км от града.

След 1989 г. в района започва хаотично застрояване, без никакви строителни книжа, проектна документация и разрешени

Незаконно са отнети от Община Бургас и държавата стотици декари паркова и горска територия, която е обезлесена и бетонирана. Болшинството от сградите са монолитни, на 2, 3 и повече етажа, като собствениците им не се препитават с риболовен занаят.

Една част от строежите са издигнати направо върху бреговата ивица, която е изключителна държавна собственост.

Главният архитект на Община Бургас последователно е отказвал да издаде разрешителни за строеж и същия, на по-късен етап е издал мотивирани откази за узаконяване на всеки един от строежите. Въпреки това на мястото на рибарските бунгала изниква цял квартал с луксозни вили.