Събират опасни отпадъци от домакинствата във Варна от 24 до 27 юни, съобщи БНТ.

В мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане варненци могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи и реактиви.

По време на акцията се приемат и замърсени опаковки с остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, бои, политури и лакове, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила.

Мобилният пункт ще бъде разполаган по следния график:

24 юни

- 09:00 до 12:45 часа на паркинга на ул. "Цар Асен";

-13:45 до 17:30 часа до бившия пазар в кв. "Виница"

25 юни

- 09:00 до 12:45 часа на пазара на ул. "Моряшка"

-13:45 до 17:30 часа на площад "Лаврентий" и ул. "Коста Тюлев";

26 юни

- 09:00 до 12:45 часа на ул. "Вяра" срещу бл.138

-13:45 до 17:30 часа на паркинга срещу бл.302

27 юни

- 09:00 до 14:00 часа на до паркинга на Община Варна