Столична община напомня на клиентите си, че могат да получават информацията за данъчните им задължения по електронен път.

Собствениците на недвижими имоти, които не искат информацията за данъчните им задължения да минават през пощенски или други разпространители, трябва да подадат заявления. Заявлението представлява отказ от хартиено съобщение за дължими местни данъци и такси. Нужно е да се посочи актуален имейл адрес, на който да се получава същата информация по електронен път.

За да влезе в сила за догодина, заявлението трябва да бъде подадено до 12 януари 2018 г. Това може да бъде направено в някой от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи" в София.

При промяна на електронната поща е необходимо да се подаде ново заявление в данъчната служба.

Собствениците на имоти в София могат да се откажат от получаването на съобщения изобщо. Тогава те трябва да проверяват сами какви местни данъци и такси дължат. Това става на място в районните отдели на "Общински приходи", както и по електронен път с въвеждане на ПИН -код през е-страницата на Столична община. Възможно е и плащане на задълженията онлайн.

Кодът за вход може да се получи във всеки от районните данъчни отдели срещу представяне на документ за самоличност.