Граждани сигнализират за грохот на моторни резачки и камиони, натоварени с дървен материал, в резерват "Сребърна", съобщава bTV.

Мястото е под закрилата на ЮНЕСКО.

От екоинспекцията посочват, че в момента се разчиства терен по проект, свързан с възстановяване на горски обитания край големите реки.

Ръководителят на проекта на РИОСВ-Русе Анелия Петрова обясни, че територията, която подлежи на залесяване, трябва да бъде изчистена и да й бъде извършена пълна почвоподготовка. По тази причина трябвало да се отсекат няколко десетки дървета.

Тя увери, че на мястото на премахнатите дървета ще бъдат засадени нови, местни видове - полски бряст, черна и бяла топола, бяла върба.

По думи на Петрова се спазват някои задължителни условия, съгласувани с МОСВ, като недопускане на замърсявания с отпадъци и с моторни масла от техниката.

Проверките до момента не са установили нарушения от страна на фирмата изпълнител.