Заради откритата от Столичния общински съвет процедура за избор на съдебни заседатели към Софийския градски съд (СГС) за мандат 2017-2020 г., административният ръководител на съда Калоян Топалов отправи молба до председателя на Комисията по досиетата Емил Костадинов за по бързото разглеждане на документите на кандидатите.

Според Закона за съдебната власт съдебен заседател може да е всеки български гражданин на възраст от 21 до 68 години, който има завършено най-малко средно образование, не страда от психически заболявания и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му.

Кандидатите трябва да имат и настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда. За явяване в заседание на всеки съдебен заседател се заплаща по 9,36 лв. на час и не по-малко от 20 лева на ден.

"Моля за вашето съдействие в максимално кратки срокове да бъдат разгледани документите на кандидатите за съдебни заседатели при СГС, тъй като в противен случай ще бъдем изправени пред невъзможността за сформиране на първоинстанционни състави в Наказателно отделение", пише в писмото до комисията.

Решението за търсене на възможности за по-бързо и улеснено издаване на необходимите документи за кандидатстване на съдебните заседатели бе взето на среща между председателите на Върховния касационен съд Лозан Панов, на Софийски градски съд Калоян Топалов и на Специализирания наказателен съд Георги Ушев.

На 30.12.2016 г. Столичният общински съвет обяви процедура за избор на 200 съдебни заседатели към Софийски градски съд за мандат 2017-2020 г., като срокът за подаване на документи е 28 февруари 2017 г.