Чешката компания "Шкода Транспортейшън" спечели поръчката в Столичния общински съвет (СОС) за доставка на нови трамваи, научи News.bg от свои източници. Тя ще достави 13 нови нископодови трамваи.

Възложител на поръчката за доставка е общинското дружество "Столичен електротранспорт". Компанията е събрала 94,22 точки, офертата й е на стойност 44 796 377, 36 лева без ДДС. Финансирането ще бъде осигурено по проект "Интегриран столичен градски транспорт - фаза II" по оперативна програма "Региони в растеж".

Швейцарски трамваи тръгват по улиците на София

Швейцарски трамваи тръгват по улиците на София

До края на годината 28 швейцарски трамвая ще се движат в София

На този конкурс полската компания Pesa се състезава и с чешката "Шкода". Обществената поръчка е за доставка на 13 нови нископодови съчленени трамвая и за междурелсие 1009 mm. Изпълнителят на поръчката ще трябва и да обучи работниците и служителите на "Столичен електротранспорт" как да управляват, поддържат, диагностицират и ремонтират трамваите.

Изпълнителят трябва да достави материали за краткосрочна и аварийна поддръжка на превозните средства, както и диагностично оборудване.

Трамваите трябва да отговарят на действащите норми и стандарти в Европейския съюз. Трамваите трябва да притежават сертификат за типово одобрение от страна - членка на ЕС, или страна, която има сключен договор с ЕС или България, който осигурява взаимно признаване на съществуващи изисквания или еквивалент.

Цената е критерият с най-голяма тежест - 50%. В оценката на офертите ще се взимат предвид и показателите за технически качества на трамваите, срокът на доставка, гаранционните условия.

Офертите над прогнозната стойност от 50.9 млн. лв. без ДДС ще бъдат отстранявани, тъй като това е максималният финансов ресурс, с който възложителят разполага.

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, за която кандидатства за последните три приключили финансови години в размер на 50.9 млн. лв. За такава сфера се счита доставката на подвижен железопътен състав, движещ се по релсов път в градски условия.

За последните няколко години Софийска голяма община се постара да обнови част от трамваите на градския транспорт. През 2013 г. полската фирма Pesa спечели поръчка за доставка на 20 нови нископодови трамвая. Цената е 33.7 млн. евро.

През лятото на 2015 г. беше обявена поръчка за 5 нови трамвая, като победител отново беше Pesa. Поръчката беше на стойност 8.5 млн. лева без ДДС. В края на 2015 г. Столичната община закупи 20 употребявани мотриси от Прага, като за тях бяха дадени 765 хил. лв.

От пролетта в София се движат и част от общо 28 швейцарски мотриси, известни като "краставички", защото са зелени. "Новите" трамваи са 27-годишни, но са ремонтирани и им е удължен ресурса. Те са дарени от швейцарския град Базел по силата на споразумение, сключено през 2015 г., и заменят най-амортизираните 37-годишни мотриси, които в момента се движат по линиите 6, 8 и 12 в столицата.