Родителите на пловдивските тризнаци Дария, Даная и Анелия нямат право на общински апартамент, пише "Марица". Констатацията е на жилищната комисия, след като е разгледала документите на майката Недялка Иванова.

Децата са родени през месец май 2015 г. От общината предоставиха еднократна помощ в размер на 5000 лева и гледачка за две години. Родителите на тризнаците нямат граждански брак и като самотна майка Недялка е подала молба за общинско жилище, тъй като домът им е много малък, а семейството има и по-голям син.

Проверката показа, че нито един от двамата родители нямат задължителната 10-годишна адресна регистрация без прекъсване в Пловдив, както изисква местната наредба, за да получи право за настаняване. До 23 февруари майката е била регистрирана в Браниполе и след тази дата - в "Тракия".

Въпреки  противоречието зам.-кметът инж. Димитър Кацарски предлага местният парламент да разреши петчленното семейство да се настани в  общинско жилище, тъй като общината е поела този ангажимент.

Според актуализираната Национална стратегия за демографско развитие, при "съчетаването на платена работа и семейни ангажименти: за хората, които издържат други лица, все още липсва адекватна подкрепа и подходящи условия за комбиниране на различните им отговорности. В резултат на това икономическият растеж е затруднен, защото твърде много хора не са в състояние да използват своите умения и образование на пазара на труда. Жените са особено засегнати", се казва в документа.