Сигнал за замърсени води и наличие на мъртва риба в река Струма е получен вчера на „зеления телефон“ в Министерството на околната среда и водите.

Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ - Благоевград, на РИОСВ-Перник и на Изпълнителна агенция по околната среда е извършил незабавна проверка.

Реката е проверявана в землището на земенското село Жабляно, след язовир Лобош. 

По данни от направените на място експресни тестове не се касае за токсично замърсяване, а за намалено съдържание на кислород във водата, характерно за маловодието през този годишен период, съобщават от РИОСВ.

Чакат се резултатите и от лабораторния анализ на взетите водни проби.