От днес се затягат мерките за борба с коронавируса на Женския пазар и пазар "Димитър Петков" в София.

Поставени са ограждения около търговските площи на двата пазара, въведено е и еднопосочно движение с пропускателен режим с КПП на входа и на изхода. Целта е да се ограничи струпването на хора на едно място и да се минимизират възможностите за разпространението на заразата.

Входната точка на Женския пазар е откъм ул. "Св. Св. Кирил и Методий", а изходящата - откъм бул. "Сливница". На пазар "Димитър Петков" входът е от откъм бул. "Ал. Стамболийски", а изходът - откъм бул. "Т. Александров".

Драгомир Димитров, изпълнителен директор на Пазари Възраждане ЕАД, обясни, че въвеждането на пропускателния режим с две КПП-та ще позволи да се управлява човекопотокът и ще подпомогне търговците да налагат дистанция при пазаруване от минимум 2 м. За целта на Женския пазар първоначално ще се пропуснат 80 души, а за пазар "Димитър Петков" - 40 души, след което влизането в посочените сектори ще следва принципът "излязъл-влязъл. Това означава, че нови клиенти в зоните ще се допускат само след устно уведомяване на служителите на входните точки от служителите на изходните точки за напуснали такива.

Въвеждат строги мерки за превенция на общинските пазари в Пловдив

Въвеждат строги мерки за превенция на общинските пазари в Пловдив

Всички са задължени да изискват и спазват необходимата дистанция

Търговците са задължени да носят предпазни маски и ръкавици и да дезинфекцират работното си пространство. Ако не спазват това изискване, ще се прекратяват договорите им за наем. Това изискване ще важи и за пазар "Димитър Петков".

На двата пазара са монтирани тонколони, от които звучи запис от СДВР с напомняме на хората да спазват противоепидемичните мерки, а на павилиони и сергии са разлепени и писмени инструкции за гражданите. Чешмичките на Женския пазар са снабдени с течен сапун, като са монтирани допълнително още две мобилни чешми.

Затварят отново пазарите, ако не се спазват препоръките

Затварят отново пазарите, ако не се спазват препоръките

Поставят пропускателен режим на вход и изход

Продължава и редовната дезинфекция на Женския пазар и на пазар "Димитър Петков", както и на Предгаров площад "Ротонда". Дезинфекцията на откритите пазарни площадки се прави след приключването на пазарния ден и се комбинира с миене на цялата територия на тържищата.

Разпоредено е да се допуска по един човек в търговските обекти тип павилиони на пазарните площадки, а изчакването да става отвън на дистанция от минимум 2 м. Такава е и дистанцията, на която трябва да пазаруват и клиентите на сергиите.

Утвърдиха правила за работа на пазарите, земеделците и фермерите

Утвърдиха правила за работа на пазарите, земеделците и фермерите

Заповедта е издадена от здравния министър Кирил Ананиев