От 15 март ще бъде спрян достъпът до сметището в Цалапица на всички общини, които депонират там отпадъци, но досега не са подписали договор за това с Община Пловдив.

Предупреждението отправи началник отдел „Управление на отпадъците" Лилия Таскова, цитирана от радио Пловдив.

Тя уточни, че от началото на годината общината не е получила нито лев за услугата от шестте общини, които ползват сметището - Стамболийски, Кричим, Брезово, Съединение, Раковски, Калояново.

Натрупаните от тях и от община Родопи задължения към Пловдив са около половин милион лева.

Таскова изрази недоумение от факта, че независимо, че общините са длъжници на Пловдив, са завели дело в Административния съд, с което обжалват утвърдената от Пловдивския ОбС цена за депониране на боклук на сметището в Цалапица в размер на 18 лв. 46 ст.

При условие, че Община Пловдив приема отпадъци от други общини без сключени договори, подлежи на санкции от РИОКОС в размер между 10 и 100 000 лева, уточни Таскова.
Тя припомни, че Стамболийски има и стари задължения към Общината в размер над 100 хиляди лева, а община Родопи - около 250 000.