От Столична община предоставят 220,4 млн. лв. за почистване, съобщиха от Столична община. План-сметката, която е внесена за обсъждане, включва всички дейности по събирането и обезвреждането на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи, рекултивацията на затворените депа и др.

С 24% се увеличава площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година, и така общата им площ достига 95 495 дка.

3,2 млн. лв. повече определя общината за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, като общата сума за годината е 88,4 млн. лв.

73 млн. лв. са предвидени за събиране на битовите отпадъци, което е с 6 млн. лв. повече от настоящата година. Данните показват, че в последните 3 години обемът на събрани и транспортирани отпадъци се е увеличил с 11%.

Столична община задължи фирмите, които отговарят за почистването, да работят с изцяло нова техника с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6, както и да осигурят малка техника за чистене на тротоари и улици с електрическо или хибридно задвижване. За предотвратяване на нерегламентираното горене на гуми в договорите на почистващите фирми е предвидено и събирането на излезли от употреба гуми, оставени на публични площи.

От администрацията на Фандъкова уверяват, че такса битови отпадъци остава непроменена, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. на план-сметката за чистота.

Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1.6 %о върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията - 10%о върху отчетната стойност.

Напомняме, че до 30 ноември 2020 г. трябва да подадат искане юридическите лица - предприятия и фирми, които желаят през 2021 г. да плащат такса смет според количеството отпадъци или с пряко договаряне.

Проектът на План-сметката за 2021 г. може да бъде намерен на страницата на Столична община: https://www.sofia.bg/web/guest/draft-tbo2021