Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев инициира мерки за повишаване на контрола в управлението на трите ключови общински дружества - "Топлофикация София", "Център за градска мобилност" и "Софийски имоти", съобщава БНТ.

С промени в уставите се въвежда т.нар. "съвместно представителство". Това означава, че всички документи ще се подписват както от изпълнителните им директори, така и от председателите на директорските бордове.

Докладите ще бъдат разгледани на първото за тази година заседание на СОС, което ще се проведе на 13 януари. Съвносители на Георгиев са Николай Стойнев, председател на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, Стефан Марков, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет и Карлос Контрера, председател на Постоянната комисия по транспорт и градска мобилност.

Георгиев обясни, че промяната цели повишаване на доверието към трите общински дружества. По негови думи те се нуждаят от силна обществена подкрепа в изпълнение на дейностите си в интерес на столичани.

Желанието ни е жителите на София да са убедени, че ние като принципал сме положили грижа, като сме повишили изискванията за доброто управление на "Топлофикация София" ЕАД, "Софийски имоти" ЕАД и ЦГМ, подчерта той.

В мотивите си вносителите посочват, че чрез съвместното представителство ще се минимизират всички потенциални рискове пред дружествата, присъщи на самостоятелното представителство. Постига се своеобразна форма на "текущ" контрол.

Вносителите изтъкват, че съвместното представителство е доказано добра корпоративна практика в големите компании в целия свят и затова ще се приложи и в общински дружества. Чрез него ръководителите взаимно се контролират, което освен че предпазва дружествата от рискови и прибързани действия, ограничава опасността от предприемане на действия в тяхна вреда.