В Търговище вече работи интелигентна система за електронно наблюдение на метеорологичните промени. Това съобщи БНР.

Онлайн платформата дава информация за качеството на въздуха в реално време, измервано от две станции. Едната от тях е разположена в централната част на Търговище, а другата - в квартал "Въбел".

МС прие програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030

МС прие програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030

Повторно свързване към централно отопление и нови връзки към него

Чрез модула гражданите могат да се информират за моментно отчетените стойности на фини прахови частици, слънчева радиация, радиационна доза, скорост на вятъра, въздушно налягане и количество валежи в реално време. Чрез лентата, разположена в най-долната част на страницата, потребителите могат да избират тези параметри, които представляват интерес за тях.

ТЕЦ "Брикел" прави станция за измерване на въздуха в Гълъбово

ТЕЦ "Брикел" прави станция за измерване на въздуха в Гълъбово

Според директора действията на институциите ще доведат до големи загуби

Системата може да визуализира и измерените данни за последните 24 часа или 7 дни в графичен вид. В отделен модул са обособени и всички актуални новини от сайта на Общината. Платформата препраща автоматично към уебстраницата на администрацията при интерес към дадена новина.