Здравните инспектори следят за качеството на водата в Стара Загора, информира директорът на РЗИ - Стара Загора д-р Ваня Карабойдева.

Според нея от Инспекцията правят регулярен мониторинг при крана на потребителя на територията на област Стара Загора. В периода 26 септември - 30 септември, служители на РЗИ - Стара Загора взеха проби от 11 пункта в Стара Загора, които са в различни зони за водоснабдяване в града.

В три от пунктовете резултатите от направения анализ показаха отклонения от изискванията за качеството на питейната вода по микробиологични показатели.

За предприемане на незабавни мерки са издадени две предписания до "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Стара Загора.

В условията на извършване на строително-ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа на територията на Стара Загора, от Регионалната здравна инспекция изискат от "ВиК" ЕООД - Стара Загора информация за мерките за подобряване на качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От водноснабдителното дружество увериха, че се спазват всички мерки както от страна на държавното водоснабдително дружество, така и от фирмите изпълнители на строителните дейности. Няма установени отклонения от показателите на питейната вода е установила повторна проверка от РЗИ, направена на 3 и 4 октомври.