Проверката на АДФИ на обществените поръчки, попадащи в обхвата на Зона 4 от централна градска част на София, не установи щета за бюджета.

Това посочват от Столична община във връзка с изнесените данни на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

От общината уточняват, че проверката е започнала през февруари 2023 г. и е завършила с доклад на проверяващите на 11 юли 2023 г. Столична община е възразила по отношение на всички констатации в доклада, като предоставила допълнителна информация и документи.

В позицията се подчертава, че по нито един от проверяваните 6 договора не е установена щета за бюджета, тоест няма неправомерно усвоени или невъзстановени аванси.

"Твърденията на АДФИ са единствено за възможни рискове, които не са се реализирали при изпълнението на договорите и това е установено от проверяващите, които не констатират щета за бюджета", посочват още от СО.

Оттам уверяват, че следят стриктно изпълнението на последния действащ договор - този на фирма "Трейс Груп Холд" за довършване на основния ремонт около храм-паметника Ал. Невски, а по-конкретно за пренареждането на жълтите павета. Договорът е обезпечен с гаранции в размер над 5,1 млн. лв., като всички предоставени аванси са обезпечени на 100%. До момента на фирмата изпълнител е наложена санкция по закона за културното наследство в размер на 100 хил. лв. Всички санкции за забава или некачествено изпълнение ще бъдат наложени при окончателно приемане на обекта, който все още е в процес на изпълнение.

В хода на проверката е съставен само един акт за нарушение, срещу който е предоставено мотивирано възражение от страна на Столична община. АДФИ все още не се е произнесла по възражението. Актът е само върху един от показателите за оценка "К2 - Оценка по технически показатели", който според проверяващите не давал възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта. Този показател формира само част от общата оценка, която се присъжда на участниците. Твърдението категорично не отговаря на истината, затова актът е оспорен и в случай, че възраженията не бъдат приети, ще бъде оспорен и пред съда, допълват от Столична община.

Всяка втора поръчка за ремонт на центъра на София е съмнителна

Всяка втора поръчка за ремонт на центъра на София е съмнителна

АДФИ установила, че или има индикатори за измама, или съществени нарушения